Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΠΜΑΚ) 

Στασικράτους 24| Γραφείο 201 & 202 |1065 – Λευκωσία

Τ.Θ. 21825 | 1513 – Nicosia

Τηλ:  + 357 22 751221| Φαξ: + 357 22 769371

E-mail: [email protected] |Website: www.cceaa.org.cy